ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Γεννηθέντες από 1-1-2018 έως 31-12-2018!

Ημερομηνίες εγγραφής από 1/3/2024 έως και 20/3/2024

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στην Α δημοτικού.(δίνεται από το σχολείο)
  • Πιστοποιητικό γέννησηςΔήμου ή Κοινότητας(Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο).
  • Επίδειξη του Βιβλιάριου Υγείαςτου Παιδιού (Β.Υ.Π.), έλεγχος για τα εμβόλια.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)( .(δίνεται από το σχολείο)
  • Αποδεικτικό στοιχείοαπό το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο-πρωινή Ζώνη.(Προαιρετικό δίνεται από το σχολείο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί με τη λήξη των μαθημάτων.(δίνεται από το σχολείο)
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Προσοχή!!Εγγραφές καθημερινά 09.00πμ. -10.00 πμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2023-2024

Οι γονείς θα μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού:

Α΄  Τάξη-Κάθε Πέμπτη την 4η ώρα

Β΄  Τάξη-Κάθε Δευτέρα την 5η ώρα

Γ΄  Τάξη-Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα την 6η ώρα

Δ΄  Τάξη-Κάθε Τετάρτη την 3η ώρα

Ε΄  Τάξη –Την πρώτη και την δεύτερη Τετάρτη την 3η ώρα

ΣΤ΄  Τάξη-Κάθε Τρίτη 3η ώρα

Αγγλικών-Κάθε Πέμπτη 4η και 5η ώρα