Αρχική

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Η έκτη τάξη θα συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης για το διαδίκτυο και θα παράγει εργασίες με τις οποίες οι μαθητές και μαθήτριες θα εμπεδώσουν τους κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα του νέου μέσου επικοινωνίας.

Οι μαθητές/τριες σε ώρα εργασίας. Μελετούν θέματα για το διαδίκτυο και συμπληρώνουν ειδικό έντυπο.

 

Ιστορίες μαθητών για την ασφάλεια στο «Διαδίκτυο»

Το πάρτυ

Παρουσίαση ομάδας για τον διαδικτυακό εκφοβισμό:

Bullying στο διαδίκτυο